Vụ gian dối khí thải làm VW thiệt hại 18.2 tỉ đô la Mỹ

Đánh giá 29/04/2016 14:47

Tổng chi phí thiệt hại mà vụ bê bối khí thải gây ra cho VW là 16,2 tỷ Euro

 

volkswagen-l
 

 Trong năm tài chính 2015, 12 thương hiệu xe trong tập đoàn Volkswagen (Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Ducati, MAN...) đã mang về cho công ty mẹ 12,8 tỷ Euro lợi nhuận, nhưng tổng chi phí thiệt hại mà vụ bê bối khí thải gây ra cho VW là 16,2 tỷ Euro (tương đương khoảng 18,2 tỷ đô la Mỹ).

Tính chung thì toàn tập đoàn đã bị lỗ 4,1 tỷ Euro trong năm vừa qua do đền bù thiệt hại cũng như 400 triệu Euro để tái cấu trúc các bộ phận xe thương mại và xe cá nhân. Từ 2009 đến nay, VW đã gian dối khí thải khoảng 11 triệu xe, tính trung bình mỗi một xe gian dối làm họ tiêu tốn khoảng gần 1.500 Euro, đó là chưa kể đến giá trị thương hiệu bị tổn hại và giá trị chứng khoán cũng đi theo chưa hẹn ngày gặp lại.

Trong năm vừa qua, doanh thu của VW vẫn tăng 5,4% để đạt 213,3 tỷ Euro chứ không bị giảm, một phần là nhờ mảng xe của họ vẫn mạnh cũng như mảng dịch vụ tài chính và sự thay đổi tỉ giá Euro/USD. Dù vậy thì tổng số xe họ bán trong năm 2015 bị giảm 2%, còn 9,931 triệu chiếc so với 10,137 triệu của 2014. VW dự đoán trong năm 2016, doanh thu sẽ sụt giảm tối đa 5%.

Ý kiến của bạn

Bình luận