Hạ tầng giao thông đồng bộ - Rút ngắn khoảng cách vùng miền

Hạ tầng giao thông đồng bộ - Rút ngắn khoảng cách vùng miền

Phát triển hạ tầng giao thông luôn được tỉnh quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm tạo sự đột phá cho phát triển KT-XH, nhất là đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Qua đó, từng bước cải thiện điều kiện giao thương, đi lại, phát triển kinh tế, kéo gần khoảng cách giữa các vùng miền.

Gia Lai: Xây dựng hạ tầng giao thông, nền tảng cho sự gắn kết vùng

Gia Lai: Xây dựng hạ tầng giao thông, nền tảng cho sự gắn kết vùng

Xác định được tầm quan trọng của giao thông trong sự gắn kết vùng, từ những cung đường hư hỏng, xuống cấp, Gia Lai dần trở thành địa phương có hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, đồng bộ tạo nên một sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển kinh tế.

Xã hội
Phát triển Tây Nguyên bền vững, đảm bảo sinh kế của người dân

Phát triển Tây Nguyên bền vững, đảm bảo sinh kế của người dân

Đó là quan điểm của người đứng đầu Chính phủ đưa ra tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4/2017.

Chính trị