Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến phát sinh chi phí đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tại Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu điển hình tại dự án đường sắt đô thị tuyến số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

Diễn đàn khoa học 25/03/2021 11:10

Trong những năm gần đây, nhiều dự án đặc biệt quan trọng như dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) đã và đang triển khai tại các thành phố lớn cho thấy nhiều vấn đề bất cập trong vấn đề chi phí xây dựng công trình.

 Tác giả: ThS. ĐẶNG THỊ THÙY DUNG
               ThS. LÊ KIM NHUNG
               TS. NGUYỄN HOÀNG TÙNG
               Trường Đại học Giao thông vận tải

6-1
Khung nghiên cứu và thu thập dữ liệu

Nghiên cứu này xác định các nguyên nhân có tác động lớn đến phát sinh chi phí trong dự án đường sắt đô thị tuyến số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Kết quả của nghiên cứu này là một trong những tham khảo cần thiết cho công tác quản lý chi phí đối với các dự án ĐSĐT tại Việt Nam.

Phát sinh chi phí trong quá trình đầu tư xây dựng xảy ra với hầu hết các dự án ĐSĐT tại Việt Nam. Tình trạng vượt chi phí với mức cao sẽ chuyển thành rủi ro tài chính lớn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình đầu tư. Nhu cầu khách quan hiện nay là nghiên cứu xác định các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phát sinh chi phí đầu tư xây dựng ở các dự án ĐSĐT tại Việt Nam nhằm phục vụ kịp thời cho việc hoạch định và quản lý thực hiện loại dự án này.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận