Xác định khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn theo ACI314-18

Ứng dụng 19/06/2019 06:25

Khóa chống cắt đóng vai trò quan trọng trong việc truyền lực cắt giữa các đốt đúc trong dầm lắp ghép phân đoạn, khả năng chịu cắt của khóa chống cắt...

ThS. NGUYỄN ĐẮC ĐỨC 

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
Ý kiến của bạn

Bình luận