Tọa độ tâm quay tức thời của nhóm bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm

Tọa độ tâm quay tức thời của nhóm bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm

Các liên kết bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm rất phổ biến trong thực tế xây dựng, có thể lấy ví dụ, các mối nối bụng của dầm, các mối nối dầm với cột... Hiện nay ở Việt Nam, việc thiết kế các mối nối này thường dựa trên phân tích đàn hồi. Trên thế giới tồn tại hai phương pháp phân tích thiết kế loại liên kết này, đó là phân tích đàn hồi và phân tích theo cường độ giới hạn hay còn gọi là phương pháp tâm quay tức thời. Phương pháp tâm quay tức thời đã được chứng minh là cho kết quả thực tế và chính xác hơn, tuy nhiên phương pháp này có nhược điểm là tính toán phức tạp hơn, lý do là không dễ dàng tìm được tọa độ của tâm quay tức thời. Bài báo trình bày thuật toán tìm tâm quay tức thời của nhóm bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm và từ đó xác định giá trị lực và hệ số C phản ánh sức kháng của nhóm bu-lông ở liên kết.

Diễn đàn khoa học
Phân tích các phương pháp thiết kế liên kết bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm

Phân tích các phương pháp thiết kế liên kết bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm

Liên kết bu-lông được sử dụng rất nhiều trong các kết cấu thép xây dựng. Các liên kết bu-lông chịu cắt dưới tác dụng của lực lệch tâm rất phổ biến trong thực tế xây dựng, có thể lấy ví dụ, các mối nối bụng của dầm, các mối nối dầm với cột... tại Việt Nam việc thiết kế các mối nối này thường dựa trên phân tích đàn hồi. Bài báo trình bày phân tích hai phương pháp: Phân tích đàn hồi và phương pháp tâm quay tức thời. Kết quả cho thấy, phương pháp tâm quay tức thời cho kết quả thực tế và chính xác hơn nên sẽ kinh tế hơn.

Diễn đàn khoa học
Xác định khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn theo ACI314-18

Xác định khả năng chịu cắt của khóa chống cắt đơn theo ACI314-18

Khóa chống cắt đóng vai trò quan trọng trong việc truyền lực cắt giữa các đốt đúc trong dầm lắp ghép phân đoạn, khả năng chịu cắt của khóa chống cắt...

Ứng dụng