Bà Rịa - Vũng Tàu: Khơi thông nhiều tuyến đường để địa phương “cất cánh”

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khơi thông nhiều tuyến đường để địa phương “cất cánh”

Là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, kinh tế biển, du lịch..., tuy nhiên giao thông kết nối với địa phương đang gặp sức ép lớn. Trước tình hình đó, Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định chủ trương ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để xóa các “điểm nghẽn” cản trở kết nối của tỉnh cũng như khu vực.

Thị trường