Xây dựng lực lượng thanh tra giao thông liêm chính, chuyên nghiệp

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 11/01/2016 14:22

Sáng 11/1, Thanh tra Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ GTVT cho biết, trong năm 2015, Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai tổng số 54 cuộc thanh tra, kiểm tra (35 cuộc theo kế hoạch, 19 cuộc đột xuất), trong đó gồm 27 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 27 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; hoàn thành 100% kế hoạch được giao và tăng 146% so với cùng kỳ năm trước.

DSC_1335
Thanh tra Bộ GTVT hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao

Hoạt động thanh tra hành chính chủ yếu tập trung đối với các nội dung gồm công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng; thực hiện Đề án đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp; thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng… Qua đó, Thanh tra Bộ đã yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng; yêu cầu các đơn vị có liên quan xử lý về kinh tế gần 90,2 tỷ đồng; kiến nghị xử lý nhiều tập thể và cá nhân có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ đã tiến hành 11 cuộc thanh tra công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, kiến nghị giảm trừ thanh toán với số tiền gần 21,3 tỷ đồng và yêu cầu các đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác lập hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu; thực hiện hợp đồng kinh tế; tổ chức thi công; ghi chép nhật ký thi công; nhật ký tư vấn giám sát…

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các chuyên ngành (Đường bộ, Đường sắt; Hàng không; Hàng hải; Đường thủy nôiị địa), trong đó nổi bật là một số vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như công tác kiểm soát tải trọng, xếp hàng hóa trên phương tiện; hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; công tác đăng kiểm; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, phương tiện đường thủy nội địa, tàu biển; công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công tác quản lý đường ngang và đảm bảo TTATGT đường sắt; công tác đảm bảo TTATGT tại các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác…

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Thanh tra Bộ là tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cũng được đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Trong năm 2015, Thanh tra Bộ đã tiếp 195 lượt/287 người, trong đó có 1 vụ khiếu nại đông người (45 người). So với cùng kỳ 2014 tăng 43 lượt tiếp công dân; nội dung kiến nghị, phản ánh liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng… Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ đã tiếp nhận 1.676 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Thanh tra Bộ đã xử lý 100% số đơn thư tiếp nhận.

Công tác phòng, chống tham nhũng cũng được Thanh tra Bộ quyết liệt thực hiện nghiêm túc. Qua công tác tiếp nhận thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, Thanh tra Bộ đã xác minh, kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 977 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ thanh toán 697 triệu đồng; thu hồi về quỹ đơn vị 26 triệu đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật cảnh cáo 1 người, khiển trách 3 người. Qua thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 3 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch năm 2015, Thanh tra Bộ đã kiến nghị xử lý hành chính đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm; kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 1 tỷ đồng.

DSC00504
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao những thành tích của Thanh tra Bộ trong năm 2015

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận những thành tích trên mọi lĩnh vực mà Thanh tra Bộ đã đạt được trong năm 2015. Theo Thứ trưởng, Thanh tra Bộ được giao nhiệm vụ khá nặng nề và trải rộng trên nhiều lĩnh vực, mặc dù lực lượng còn mỏng, nhưng đã đoàn kết, nỗ lực và cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Đặc biệt là công tác xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ GTVT và định hướng của Thanh tra Chính phủ và tổ chức triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ đã kiến nghị sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng như đề xuất kịp thời các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GTVT, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm trong từng lĩnh vực – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng yêu cầu Thanh tra Bộ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2016. Đặc biệt, Thanh tra Bộ cần tập trung vào công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; tiếp tục siết chặt công tác KSTTX để tăng trưởng vận tải, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh sự phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là các cơ quan thanh tra khác để tăng sự hiệu quả, không trùng lắp, phức tạp trong việc thanh, kiểm tra.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao Thanh tra Bộ đã  chú trọng đến công tác nâng cao trình độ, năng lực và xây dựng lực lượng Thanh tra vững mạnh. Thứ trưởng yêu cầu Thanh tra Bộ tiếp tục đào tạo theo hướng phân nhóm, đáp ứng đúng nhu cầu đào tạo để đạt hiệu quả thiết thực và phù hợp với thực tế, tránh tình trạng đào tạo lan man.

Thay mặt cho toàn thể cán bộ, CNVC Thanh tra Bộ, ông Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ GTVT cam kết sẽ quán triệt sâu rộng trong toàn lực lượng thanh tra GTVT trên toàn quốc nói chung và cán bộ công chức Thanh tra Bộ nói riêng. Đồng thời, Thanh tra Bộ sẽ bám sát các chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ và quyết tâm hoàn thành 100% nhiệm vụ; xây dựng lực lượng thanh tra giao thông là đội ngũ liêm chính chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong giai đoạn mới. 

Ý kiến của bạn

Bình luận