Bất cập vận chuyển khách tại Nội Bài: Cơ quan quản lý lên tiếng

Bất cập vận chuyển khách tại Nội Bài: Cơ quan quản lý lên tiếng

Về bất cập vận chuyển khách tại khu vực sân bay Nội Bài, cơ quan quản lý khẳng định, nếu phát hiện vi phạm sẽ dừng hợp đồng nhượng quyền khai thác.

Bạn đọc