Xe quá tải trọng ảnh hưởng thế nào đến các vùng nứt trên cầu?

Khoa học - Công nghệ 03/06/2020 06:01

Các thực nghiệm mô phỏng ứng xử cơ học kết cấu nhịp cầu bằng bê tông cốt thép chịu ảnh hưởng rất lớn dưới tác dụng của xe quá tải trọng


 Từ việc thực hiện các tính toán mô phỏng ứng xử cơ học của kết cấu nhịp cầu bằng bê tông cốt thép (BTCT) dưới tác dụng của xe quá tải; Mô hình phân tích xét tới sự làm việc chung giữa bản mặt cầu và các dầm đỡ dưới tác động của xe tải 3 trục điển hình sử dụng trong thực tế; Vị trí của trục xe quá tải sẽ được xem xét nhằm đánh giá ứng xử của kết cấu mặt cầu và các dầm đỡ, kết quả nghiên cứu đã  cung cấp các số liệu về đặc điểm phân bố các vùng nứt trên kết cấu nhịp cầu bằng BTCT khi tải trọng trên cầu tăng dần.

Đây là những nội dung quan trọng và hữu ích của công trình nghiên cứu do Ths.Nguyễn Đức Hiếu, Trường Đại học Giao thông vận tải- phân hiệu tại TP.HCM và PGS.TS.Trần Thế Truyền, Trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện. 

Nội dung bài khoa học tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận