Thaco tặng 126 xe vận chuyển vắc xin phục vụ tiêm chủng lưu động

Thaco tặng 126 xe vận chuyển vắc xin phục vụ tiêm chủng lưu động

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Thaco đã thiết kế và sản xuất hoàn thiện xe tải chuyên dụng vận chuyển vắc xin và phục vụ tiêm chủng lưu động.

Văn hóa