Nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông thông minh phục vụ mùa lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông thông minh phục vụ mùa lễ hội Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Hiện nay, việc điều tiết giao thông trong các khu vực du lịch, lễ hội nói chung và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng nói riêng là hoàn toàn thủ công

Diễn đàn khoa học
Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh và học máy, phát hiện và định vị vết nứt mặt đường

Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh và học máy, phát hiện và định vị vết nứt mặt đường

GTVT là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước, trong đó mạng lưới đường bộ đóng vai trò quan trọng.

Ứng dụng
Ứng dụng phép ánh xạ ảnh trong việc xác định tốc độ của dòng giao thông tại VN

Ứng dụng phép ánh xạ ảnh trong việc xác định tốc độ của dòng giao thông tại VN

Việc thu thập dữ liệu dòng giao thông là chức năng không thể thiếu của hệ thống quản lý, điều hành giao thông. Hiện tại ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, các dòng giao thông thường có đặc trưng như: Thành phần hỗn hợp, xe máy chiếm tỷ lệ lớn, các xe không chạy theo làn, tốc độ và khoảng cách giữa các xe không ổn định. Các đặc điểm trên dẫn đến khó có thể sử dụng các phương pháp, công nghệ phổ biến để thu thập dữ liệu về dòng giao thông trong các khu đô thị.