Ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh và học máy, phát hiện và định vị vết nứt mặt đường

Tác giả: Nhóm Tác Giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 28/12/2019 05:39

GTVT là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước, trong đó mạng lưới đường bộ đóng vai trò quan trọng.

 

ThS. LÊ NHẬT TÙNG;

ThS. NGUYỄN LÊ MINH

Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

ThS. CAO PHƯƠNG THẢO;

ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ý kiến của bạn

Bình luận