Xử lý dứt điểm vi phạm hành lang và đấu nối trái phép vào QL19

Tác giả: HL

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 08/05/2024 05:33

Khu Quản lý đường bộ III kiểm tra và xử lý dứt điểm vi phạm hành lang an toàn đường bộ và tự ý đấu nối vào QL19, đoạn do Công ty TNHH BOT 36.71 quản lý và khai thác.

Xử lý dứt điểm vi phạm hành lang và đấu nối trái phép vào QL19- Ảnh 1.

Mỏ đất các phương tiện vào khai thác và vận chuyển lên QL19

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) III chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH BOT 36.71 và các cơ quan liên quan tại địa phương, kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đấu nối trái phép vào QL19 tại Km30+855 (bên trái tuyến), góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chỉ đạo các chủ đầu tư mỏ đất mà chưa có thỏa thuận đấu nối vào QL19 khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đấu nối vào quốc lộ theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Thanh tra tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Công ty TNHH BOT 36.71 để tổ chức triển khai, thực hiện nhằm xử lý dứt điểm vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đấu nối trái phép vào QL19 theo trách nhiệm, thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH BOT 36.71 phối hợp với chính quyền địa phương, Khu QLĐB III, Sở GTVT Bình Định xử lý đấu nối trái phép vào quốc lộ đang khai thác và các trường hợp vi phạm quy định sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cũng như bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Ngoài ra tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời xử lý các nhà thầu thi công nếu để xảy ra các tồn tại hoặc chậm trễ khắc phục gây mất an toàn trong quá trình thi công, vận chuyển vật liệu. Chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm ATGT cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường quản lý; kịp thời xử lý các hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT như hư hỏng mặt đường, vạch sơn kẻ đường bị mờ, bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn, tiêu dẫn hướng,v.v… để giao thông được thông suốt, an toàn.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu Khu QLĐB III chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương kiểm tra hiện trường về nội dung báo cáo của Công ty TNHH BOT 36.71 về tình trạng khai thác mỏ vật liệu phục vụ cho dự án các tốc Bắc Nam, đơn vị thi công đã mở đường đấu nối vào QL19 tại Km30+855 (trái tuyến) khi chưa được sự đồng thuận của đơn vị quản lý tuyến đường. Đồng thời ảnh hưởng đến công tác bảo trì và công tác thu phí hoàn vốn dự án.

Ý kiến của bạn

Bình luận