Xử lý ngay nhà thầu chậm trễ thi công dự án cầu yếu

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 06/03/2024 13:48

Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu Ban QLDA2 tổ chức theo dõi, đánh giá hàng tuần, hàng tháng, kịp thời có giải pháp đảm bảo tiến độ yêu cầu; trường hợp các nhà thầu chậm trễ, không có giải pháp khắc phục, cần xử lý theo đúng các quy định hợp đồng;

Xử lý ngay nhà thầu chậm trễ thi công dự án cầu yếu- Ảnh 1.

Thi công cầu Bến Mới thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay EDCF của Hàn Quốc.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng vừa văn bản gửi Ban QLDA 2 về việc triển khai thi công dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay EDCF của Hàn Quốc.

Theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng, dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn I) sử dụng vốn vay EDCF triển khai thi công từ tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 5/2024.

Đến nay, dự án đã hoàn thành cầu Xóm Bóng - gói thầu XL02 (đã tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư, chưa bàn giao cho đơn vị khai thác), cầu Đoan Hùng - gói thầu XL-03 (chưa tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư), sản lượng toàn bộ dự án đến nay đạt khoảng 82,4%, chưa đáp ứng tiến độ đề ra.

Để đảm bảo hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ đề ra, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị Ban QLDA 2 khẩn trương rà soát, hoàn thành các thủ tục, các công việc còn lại để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư (cầu Đoan Hùng), bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, khai thác (cầu Xóm Bóng, cầu Đoan Hùng) theo quy định.

Đối với các công trình, gói thầu còn lại, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị Ban QLDA 2 tập trung, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động nguồn lực tài chính, tập kết vật tư, máy móc, thiết bị, tổ chức triển khai thi công đảm bảo hoàn thành toàn bộ các công trình, gói thầu đáp ứng tiến độ yêu cầu; tổ chức theo dõi, đánh giá hàng tuần, hàng tháng, kịp thời có giải pháp đảm bảo tiến độ yêu cầu; trường hợp các nhà thầu chậm trễ, không có giải pháp khắc phục, cần xử lý theo đúng các quy định hợp đồng;

"Ban QLDA 2 có báo cáo kế hoạch thi công, kiến nghị giải pháp đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ yêu cầu (đặc biệt cầu Bến Mới - gói thầu XL-04) gửi về Cục QLĐTXD trước ngày 9/3/2024 làm cơ sở theo dõi, phối hợp; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án như đã yêu cầu tại Văn bản số 2593/CQLXD-CCPN ngày 06/10/2023 của Cục QLĐTXD", văn bản nêu rõ.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng cũng yêu cầu Ban QLDA 2 chỉ đạo tư vấn giám sát tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thi công, đặc biệt là công tác xử lý nền đất yếu; tuân thủ phương án, trình tự tổ chức thi công, chỉ dẫn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế đã được duyệt; kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý chất lượng (vật liệu đầu vào, quản lý chất lượng nội bộ, quy trình thi công,…); chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án; bố trí đầy đủ nhân lực, kịp thời thực hiện nghiệm thu, kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ thanh toán đáp ứng tiến độ yêu cầu;

Ngoài ra, Cục Quản lý đầu tư xây dựng yêu cầu Ban QLDA 2 chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu rà soát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội quy về an toàn lao động; tăng cường kiểm tra, rà soát các biện pháp thi công, các hạng mục phụ trợ (lan can, sàn công tác, lưới chống vật rơi, các hệ đà giáo, đường tiếp cận…), đặc biệt là các vị trí thi công trên cao, trên mặt nước, khắc phục ngay các vấn đề có nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn và ngăn ngừa các vấn đề mất an toàn có thể xẩy ra.

Dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc với tổng mức đầu tư khoảng 1.498,3 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành tháng 5/2024.
Ý kiến của bạn

Bình luận