Xử nghiêm cán bộ gây khó khăn giải ngân vốn dự án giao thông

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 02/02/2023 10:57

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan.

Bộ GTVT thúc đẩy tư duy, cách làm mới để giải ngân hiệu quả từ đầu năm - Ảnh 1.

Phương tiện thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Bùng - Vạn Ninh

Năm 2023, kế hoạch giải ngân cao gấp 1,7 lần năm 2022

Bộ GTVT vừa ban hành Chỉ thị 01 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Theo đó, Bộ GTVT tiếp tục xác định việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông là các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 của đất nước, ngày 6/1/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 với tinh thần chủ đề điều hành "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Trong đó có nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với ngành GTVT là "Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển KT-XH".

Bộ GTVT thúc đẩy tư duy, cách làm mới để giải ngân hiệu quả từ đầu năm - Ảnh 2.

Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nền kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong bối cảnh đó ngành GTVT triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, kế hoạch vốn đầu tư công được giao lớn nhất từ trước tới nay (94.161 tỷ đồng, lớn gấp 2,2 lần năm 2021 và 1,7 lần năm 2022).

Trên cơ sở phát huy, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 2022; quán triệt thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ nhằm triển khai các dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng, giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, không tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban QLDA, các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ GTVT cần có tư duy mới, cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các dự án, đồng thời chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng các dự án ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023.

Bộ GTVT thúc đẩy tư duy, cách làm mới để giải ngân hiệu quả từ đầu năm - Ảnh 2.

Thi công các hạng mục cuối cùng trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA phân công trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ thực hiện của từng dự án. Đồng thời khẩn trương triển khai phân khai dự toán chi (TABMIS) theo kế hoạch được giao cho các dự án tại Quyết định 1797 ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT theo đúng tiến độ yêu cầu; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước; xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định "đường găng" giải ngân đối với từng dự án làm cơ sở cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các dự án khởi công mới. Đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu.

Các chủ đầu tư, ban QLDA phải chủ động, quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền thường xuyên có mặt tại hiện trường phối hợp, làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng.... Thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện, giải ngân của từng dự án, gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện công tác báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.

Bộ GTVT thúc đẩy tư duy, cách làm mới để giải ngân hiệu quả từ đầu năm - Ảnh 3.

Thi công cao tốc QL45 - Nghi Sơn

"Đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm chất lượng công trình, coi việc bảo đảm chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án. Giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023, phấn đấu đạt mục tiêu theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1513 ngày 3/12/2022 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023", Chỉ thị nêu rõ.

Vào cuộc toàn diện, quyết liệt tối đa

Chỉ thị của Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kế hoạch - Đầu tư khẩn trương tham mưu Bộ GTVT giao kế hoạch năm cho các dự án ngay sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư, đáp ứng đủ điều kiện giao kế hoạch. Tổ chức theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (về trình tự, thủ tục triển khai kế hoạch, trình tự thủ tục thanh toán cho các nhà thầu, tư vấn...) đối với các dự án phát hiện có vướng mắc, trì trệ trong công tác giải ngân.

Đồng thời, Vụ KHĐT phải chủ động đề xuất các giải pháp xử lý điều hành kế hoạch, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT có văn bản chấn chỉnh kịp thời các đơn vị có biểu hiện gây khó khăn, chậm trễ trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch.

Bộ GTVT thúc đẩy tư duy, cách làm mới để giải ngân hiệu quả từ đầu năm - Ảnh 4.

Thi công cầu Hưng Đức trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Đối với Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Chỉ thị yêu cầu khẩn trương thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, thiết kế, dự toán, điều chỉnh thiết kế, dự toán các dự án... khi nhận được hồ sơ do các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trình.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH (như dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cầu Đại Ngãi,...) và các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân chậm; nội dung kiểm tra gắn việc kiểm điểm tiến độ thực hiện với kiểm điểm kết quả giải ngân kế hoạch của từng dự án, gói thầu.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng phải kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ GTVT làm việc với các địa phương, bộ, ngành để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung cấp vật liệu vượt thẩm quyền xử lý của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Bộ GTVT thúc đẩy tư duy, cách làm mới để giải ngân hiệu quả từ đầu năm - Ảnh 6.

Bộ GTVT yêu cầu thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện, giải ngân của từng dự án, gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc

Đối với Vụ Tài chính, Chỉ thị yêu cầu Vụ hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thiện hồ sơ quyết toán và chủ trì tham mưu quyết toán các dự án hoàn thành, làm cơ sở giải ngân đối với phần vốn chờ quyết toán. Đồng thời phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Quản lý đầu tư xây dựng trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công.

Song hành với đó, Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư, ban QLDA thực hiện các thủ tục có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án đầu tư (đánh giá tác động môi trường, khung chính sách GPMB, khung tiêu chuẩn, thẩm định an toàn giao thông,...).

"Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan", Chỉ thị nêu rõ.