Ngày mai 8/9, Hà Nội bắt đầu kiểm tra, xử phạt người không có giấy đi đường theo mẫu mới

Ngày mai 8/9, Hà Nội bắt đầu kiểm tra, xử phạt người không có giấy đi đường theo mẫu mới

Từ 6h ngày 8/9, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào Vùng 1 theo giấy đi đường mới.

Bạn đọc