Hà Nội: Dự án mở rộng đường tiếp tục vi phạm sau khi bị xử phạt

Hà Nội: Dự án mở rộng đường tiếp tục vi phạm sau khi bị xử phạt

Đó là thực tế đang diễn ra tại Dự án xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Thị và KCN Dương Xá A do BQL dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm quản lý.

Bạn đọc