Quỹ đầu tư Mỹ cam kết mua 1 tỷ USD cổ phiếu VinFast

Quỹ đầu tư Mỹ cam kết mua 1 tỷ USD cổ phiếu VinFast

Yorkville, quỹ quản lý của Mỹ chuyên đầu tư vào các công ty niêm yết, cam kết mua tối đa 1 tỷ USD cổ phiếu phổ thông VFS của VinFast trên sàn chứng khoán Nasdaq.

Thị trường