Bộ GTVT phê duyệt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2

Bộ GTVT phê duyệt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2

Bộ GTVT vừa phê duyệt 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Đường bộ
PMU Đường sắt còn lúng túng, thiếu chủ động trong triển khai dự án mới

PMU Đường sắt còn lúng túng, thiếu chủ động trong triển khai dự án mới

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường sắt rà soát để xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đối với từng dự án làm cơ sở kiểm soát tiến độ.

Đường sắt