PMU Đường sắt còn lúng túng, thiếu chủ động trong triển khai dự án mới

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đường sắt 24/03/2022 15:26

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường sắt rà soát để xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đối với từng dự án làm cơ sở kiểm soát tiến độ.

Theo Bộ GTVT, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ. (Ảnh minh họa)

Theo Bộ GTVT, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 thời gian qua chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ. (Ảnh minh họa)

Nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá, thời gian qua, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Ban QLDA Đường sắt chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ.

Nguyên nhân chủ yếu là do công tác triển khai còn lúng túng, thiếu chủ động, quyết liệt, chưa bám sát các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trước đây, chưa quan tâm kiểm soát tiến độ, chưa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan...

"Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Đường sắt rà soát để xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đối với từng dự án làm cơ sở kiểm soát tiến độ, trình Bộ GTVT trước 15/3/2022; đồng thời rút kinh nghiệm trong các dự án triển khai trước đây để xác định các nội dung trọng tâm, thứ tự ưu tiên thực hiện nhằm thúc đẩy tiến độ, hạn chế các vướng mắc phát sinh", Thông báo kêt luận nêu rõ.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới

Về tình hình chuẩn bị đầu tư các dự án cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu, đối với 4 dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025, Ban QLDA Đường sắt phải xây dựng lại tiến độ để khắc phục các thủ tục đã bị chậm, phấn đấu phê duyệt dự án trước 10/4/2022. Cùng với đó, triển khai ngay các nội dung theo quy định để đủ điều kiện phê duyệt dự án (báo cáo đánh giá tác động môi trường, khung chính sách giải phóng mặt bằng, thỏa thuận với các cơ quan, đơn vị liên quan,...); căn cứ mục tiêu dự án cần đạt được để xác định thứ tự ưu tiên, quy mô đầu tư các hạng mục trong dự án.

"Ban QLDA đường sắt có trách nhiệm kiểm soát tiến độ theo tuần, gửi Cục QLXD&CLCTGT, Vụ KHĐT để phối hợp theo dõi, tham mưu đôn đốc. Trong trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Ban QLDA đường sắt khẩn trương hoàn tất các thủ tục, trình Bộ xem xét quyết định đáp ứng tiến độ yêu cầu", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo.

Đối với các dự án nhóm A đã dừng chuẩn bị đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu, căn cứ chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bản 8161 ngày 09/8/2021, Ban QLDA Đường sắt thực hiện nghiệm thu kết quả nghiên cứu, thanh toán theo quy định và chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án để phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn sau. Quá trình triển khai nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Bộ GTVT xem xét, giải quyết.

Đối với các dự án ODA như cải tạo khu vực đèo Khe Nét, khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, Ban QLDA Đường sắt chủ động phối hợp với nhà tài trợ để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ GTVT giao Ban QLDA Đường sắt bám sát tình hình, kết quả thẩm tra, thẩm định của hội đồng thẩm định nhà nước để chủ động phối hợp với Vụ KH-ĐT, tư vấn để nghiên cứu giải trình, tiếp thu, làm rõ và kịp thời hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Liên quan đến các dự án khác đang chuẩn bị đầu tư như đường sắt TP.Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai phía Đông thành phố Hà Nội, Thủ Thiêm - Long Thành,... Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Đường sắt tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư phục vụ báo cáo các cấp có thẩm quyền; chuẩn bị nội dung chi tiết về hướng tuyến, vị trí nhà ga,... để Bộ GTVT làm việc với các địa phương trong thời gian tới.

Trên cơ sở tiến độ chi tiết các dự án khởi công mới trong kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT giao Vụ KHĐT, Cục QLXD&CLCTGT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tham mưu chấp thuận và đôn đốc trong quá trình thực hiện.

"Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA Đường sắt để rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thống nhất quy mô chi tiết các hạng mục đầu tư của dự án (riêng đối với hạng mục cải tạo, nâng cấp các ga cần lưu ý xác định phương án tổ chức khai thác) nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, đáp ứng mục tiêu dự án", Bộ GTVT nêu rõ.

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận