ACV chịu trách nhiệm toàn diện việc lùi tiến độ gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng sân bay Long Thành

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Hàng không 12/03/2023 15:59

Bộ GTVT khẳng định, với tư cách người quyết định đầu tư và chủ đầu tư, ACV chịu trách nhiệm toàn diện trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật hiện hành về đề xuất lùi tiến độ.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện việc lùi tiến độ gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Mô hình Cảng HKQT Long Thành

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu và tiến độ thực hiện gói thầu 5.10 của dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành.

Trong thông báo kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, dự án đầu tư Cảng HKQT Long Thành là dự án quan trọng quốc gia; Quốc hội tại Nghị quyết 94/2015/QH13 đã giao chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác; Quyết định 1777 ngày 11/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đưa Cảng HKQT Long Thành vào khai thác trước tháng 12/2025.

Tuy nhiên, công tác lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 5.10 của dự án: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (là gói thầu đường găng của dự án) tới nay đang chậm tiến độ, sẽ ảnh hưởng quyết định tới thời điểm đưa Cảng này vào khai thác.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo 35 ngày 18/2/2023 của Văn phòng Chính phủ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có Văn bản 66 ngày 24/2/2023 báo cáo tình hình thực hiện gói thầu 5.10 và công tác rà soát hợp đồng, hồ sơ mời thầu, về ràng buộc trách nhiệm của các nhà thầu thi công hạng mục nhà ga hành khách trong việc đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình…. ACV đã khẳng định thời gian thi công của hợp đồng là mấu chốt nên đã yêu cầu tư vấn thiết kế và tư vấn thẩm tra đánh giá kỹ lại thời gian thi công xây dựng định hướng của gói thầu 5.10.

Trên cơ sở ý kiến của tư vấn, ACV đã đề nghị: "Nhằm thu hút các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia dự thầu gói thầu 5.10… cho phép ACV với thẩm quyền được giao Người quyết định đầu tư… được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 trong năm 2026. Trên cơ sở đó, ACV theo thẩm quyền, thực hiện điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu 5.10 từ 33 lên 39 tháng và hoàn thiện, điều chỉnh các nội dung tương ứng của hồ sơ mời thầu gói thầu 5.10 theo đúng quy định của pháp luật".

Cho ý kiến về nội dung đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng kết luận, để đảm bảo chất lượng của công trình, an toàn trong thi công, đề xuất của ACV kéo dài thời gian thực hiện gói thầu 5.10 là cần thiết. Tuy nhiên, để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu ACV khẩn trương hoàn thiện báo cáo, trong đó làm rõ các nguyên nhân, bổ sung các cơ sở khoa học, có tính toán đề xuất thời gian các hạng mục đường găng của gói thầu để khả thi thực hiện tất cả các hạng mục chính và chịu trách nhiệm toàn diện với tư cách Người quyết định đầu tư và Chủ đầu tư trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật hiện hành.

Đề cập đến các thủ tục cần thiết để hoàn chỉnh công tác đấu thầu, trước hết là thủ tục kéo dài thời gian thực hiện dự án, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, với các quy định như hiện nay, ACV đề nghị triển khai áp dụng theo Luật Đầu tư và ACV là Người phê duyệt dự án đầu tư là người điều chỉnh dự án đầu tư (kéo dài thời gian thực hiện dự án). Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì tham mưu Bộ GTVT để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của ACV.

"Về thủ tục điều chỉnh biện pháp thi công, tiến độ thi công định hướng, yêu cầu ACV chủ động rà soát biện pháp tổ chức thi công, bổ sung thuyết minh chi tiết và tiến độ thi công định hướng, rà soát lại dự toán phục vụ biện pháp thi công, đảm bảo sự phù hợp giữa hồ sơ TKKT và hồ sơ mời thầu, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật nếu cần thiết", Thông báo kết luận nêu rõ và cho biết thêm, về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, ACV có trách nhiệm thực hiện thủ tục theo quy định về đấu thầu.

Liên quan đến việc tổ chức thực hiện của ACV, do tính chất dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và công nghệ cao và việc triển khai thực hiện đã chậm so với kế hoạch, Bộ GTVT yêu cầu ACV tăng cường năng lực quản lý dự án của Chủ đầu tư, Ban QLDA và thuê tư vấn nước ngoài hỗ trợ quản lý dự án; chủ động xây dựng các cơ chế đặc thù (nếu thấy cần thiết) kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận làm cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ dự án.

Gói thầu số 5.10 có giá gói thầu 35.233 tỷ đồng bao gồm việc thiết kế bản vẽ thi công và thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách của dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Hình thức đấu thầu gói thầu 5.10 là đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng, không sơ tuyển.
Ý kiến của bạn

Bình luận