Nghiên cứu lựa chọn hợp lý kết cấu áo đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Nghiên cứu lựa chọn hợp lý kết cấu áo đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Trên cơ sở các thông số về vật liệu, vận tốc khác nhau trong cùng điều kiện khí hậu TP. Hồ Chí Minh, với việc sử dụng phương pháp cơ học...

Sản phẩm
Hội thảo bàn về phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm

Hội thảo bàn về phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm

Chiều 14/05, Bộ GTVT, Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học bàn về phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm.