Áp dụng thi lái xe mô phỏng vào quy trình sát hạch lái xe ôtô

Tác giả: Hải Nam

saosaosaosaosao
Lái xe an toàn 05/06/2022 09:30

Tạp chí GTVT - Từ đầu năm nay, nhiều quy định liên quan đến việc học, sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô tại Việt Nam đã được thay đổi.

Theo khoản 12, điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định: Trung tâm sát hạch lái xe sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022.

xehay-antd-230221-1

Do đó, Sở Giao thông vận tải đề nghị các Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2 khẩn trương thực hiện sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ ngày 1/6/2022.

Sở Giao thông vận tải cũng yêu cầu tạm dừng sát hạch đối với các khóa ô tô đã đăng ký sát hạch từ ngày 6/6/2022 đến hết ngày 14/6/2022 theo kế hoạch số 2082/KH-SGTVT ngày 16/5/2022 của Sở Giao thông vận tải. Đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe ô tô đăng ký lại kế hoạch sát hạch sau thời gian 15/6/2022.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe ô tô, các Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2 nghiêm túc, khẩn trương thực hiện và thông báo đến các học viên.

Ý kiến của bạn

Bình luận