Bắc Ninh phê duyệt 39 điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh

Tác giả: Đài Sơn

saosaosaosaosao
Đường bộ 13/09/2022 11:08

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký quyết định phê duyệt 39 điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh phê duyệt 39 điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Quyết định nêu rõ, thực hiện Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Văn bản của Bộ GTVT thỏa thuận quy hoạch đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; UBND tỉnh quyết định phê duyệt tổng số 39 điểm đấu nối đã được Bộ GTVT thỏa thuận.

Theo quyết định trên, tại QL.17 (với 8 điểm) bao gồm: 03 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 05 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Trên QL.18 (với 18 điểm) bao gồm: 11 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 07 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Trên QL.38 (với 13 điểm) bao gồm: 08 điểm đấu nối từ đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị; 05 điểm đấu nối từ các khu vực, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng theo quyết định này, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở GTVT, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận