Tình hình giải ngân xây dựng cơ bản mới nhất của Bộ GTVT

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 23/09/2022 16:44

Năm 2022, Ban QLDA Mỹ Thuận được giao 5.382,7 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 8/2022 giải ngân được 1.663,2 tỷ đồng, dự kiến trong tháng 9/2022 giải ngân được 158,7 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận giải ngân yếu nhất Bộ GTVT - Ảnh 1.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ do Ban QLDA Mỹ Thuận làm đại diện chủ đầu tư đang chậm tiến độ thi công

Thông tin từ Bộ GTVT, dự kiến đến hết tháng 9/2022, Bộ GTVT giải ngân khoảng 26.960 tỷ đồng (đạt 53,6% kế hoạch cả năm).

Theo Bộ GTVT, từ nay tới cuối năm, Bộ GTVT cần tiếp tục giải ngân 23.368 tỷ đồng (46,4%); trong đó tập trung ở các nhóm dự án: 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 cần giải ngân khoảng 8.335 tỷ đồng; 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 cần giải ngân khoảng 5.106 tỷ đồng; Các dự án ODA cần giải ngân khoảng 2.788 tỷ đồng; Các dự án quan trọng, cấp bách cần giải ngân 1.925 tỷ đồng.

Thống kê của Bộ GTVT cho thấy, trong 10 ban quản lý dự án trực thuộc Bộ GTVT, Ban QLDA Mỹ Thuận là đơn vị có kết quả giải ngân thấp nhất. Cụ thể, năm 2022, Ban QLDA Mỹ Thuận được giao 5.382,7 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 8/2022 giải ngân được 1.663,2 tỷ đồng, dự kiến trong tháng 9/2022 giải ngân được 158,7 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 9 dự kiến đạt 1.822 tỷ đồng (đạt 33,8% kế hoạch cả năm), chậm 762 tỷ đồng so với kế hoạch.

Các ban quản lý dự án tiếp theo có tỷ lệ giải ngân kế hoạch dự kiến hết tháng 9/2022 dưới mức trung bình của Bộ GTVT gồm: Ban QLDA85 (43,2%), Ban QLDA Hàng hải (47,4%),…

Ở chiều ngược lại, Ban QLDA Thăng Long đang là ban quản lý dự án đạt khối lượng giải ngân cao nhất Bộ GTVT. Cụ thể, năm 2022, Ban QLDA Thăng Long được giao 8.301 tỷ đồng, lũy kế giải ngân hết tháng 8/2022 đạt 4.388 tỷ đồng, dự kiến trong tháng 9/2022 giải ngân thêm 630 tỷ đồng, lũy kế hết tháng 9/2022 đạt 5.019 tỷ đồng (đạt 60,5 tỷ đồng), vượt 422 tỷ đồng so với kế hoạch.  

Hôm nay (23/9), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ban hành công điện yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án, chủ đầu tư được giao quản lý dự án đầu tư do Bộ GTVT chủ quản và các cơ quan tham mưu trực thuộc Bộ GTVT nghiêm túc quán triệt Nghị quyết 124 của Chính phủ, tổ chức triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra tại Nghị quyết.

Cụ thể, Giám đốc các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư được giao quản lý dự án đầu tư do Bộ GTVT chủ quản và các cơ quan tham mưu trực thuộc Bộ cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Chỉ thị 01 ngày 28/1/2022 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch năm 2022; Chỉ thị 02 ngày 23/5/2022 về nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các kết luận chỉ đạo của Bộ trưởng tại các cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản từ đầu năm; Đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao.

"Các đơn vị có kết quả giải ngân kế hoạch dưới mức trung bình của cả Bộ kiểm điểm làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, đối với từng dự án chậm tiến độ; nghiêm túc rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân trong các tháng cuối năm 2022 đáp ứng mục tiêu chung của cả Bộ", Công điện nêu rõ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2022 để điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với tiến độ thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

"Trường hợp dự kiến giải ngân không hết kế hoạch năm 2022 đã được Bộ giao hoặc có nhu cầu bổ sung vốn, có văn bản đề xuất điều chỉnh kế hoạch, gửi Bộ GTVT trước ngày 25/9/2022 để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.