Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các quy định mới về quản lý báo chí, xuất bản

Sự kiện 06/04/2023 21:03

Ngày 6/4, tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới về quản lý báo chí, xuất bản


Tiếp tục quán triệt sâu rộng các quy định Trung ương mới ban hành tới chi bộ cơ sở - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Bộ TT&TT, Hội nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định 100-QĐ/TW và Quy định 101 QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà xuất bản với nhiều điểm mới, đáng chú ý về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đặc biệt, nội dung Quy định 101-QĐ/TW nêu rõ, lãnh đạo các cơ quan báo chí để cơ quan báo chí xảy ra việc đăng, phát nội dung thông tin sai lệch chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thông tin sai sự thật hoặc không chấp hành chỉ đạo của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý về thông tin tình hình quốc tế, gây bất lợi cho quan hệ Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế; viết bài, duyệt đăng, phát tin, bài, ảnh, thông tin không đúng sự thật, đe dọa, yêu sách về nội dung bài viết; buông lỏng quản lý, ủy quyền, chuyển giao quyền quản lý, điều hành chuyên mục, chương trình, kênh chương trình liên kết trên thực tế cho phóng viên, nhóm phóng viên, văn phòng đại diện, đối tác liên kết để đổi lấy lợi ích… thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cao hơn.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội mới được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của hơn 5,2 triệu cán bộ, đảng viên là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quán triệt Quy định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng bảo đảm thống nhất, mỹ quan, trang trọng; đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Tiếp tục quán triệt sâu rộng các quy định Trung ương mới ban hành tới chi bộ cơ sở - Ảnh 3.

Đại biểu thảo luận, đề nghị hướng dẫn rõ hơn trong việc thực hiện các quy định Trung ương mới ban hành.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, Ban Tuyên giáo các tỉnh trao đổi, đề nghị làm rõ hơn quy định bổ nhiệm Giám đốc không kiêm giữ chức Tổng biên tập nhà xuất bản, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản; xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh biểu hiện tư nhân hóa báo chí, kỷ luật lãnh đạo các cơ quan báo chí...

Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cùng trao đổi, giải đáp, hướng dẫn xử lý những vấn đề đặt ra trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Tiếp tục quán triệt sâu rộng các quy định Trung ương mới ban hành tới chi bộ cơ sở - Ảnh 4.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giải đáp ý kiến các đại biểu đề cập.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định Trung ương mới ban hành trong thực tế với tư cách là một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác tuyên giáo. Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các quy định bằng nhiều hình thức phù hợp đến chi bộ cơ sở trong quý II năm nay nhằm giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định. Đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan báo chí, xuất bản, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tuyên giáo.

Trao đổi về các biểu hiện, thiếu sót trong quản lý, hoạt động báo chí, lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Trung ương nhấn mạnh tinh thần chủ động, quyết tâm khắc phục; lưu ý việc rà soát, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tương lai, xây dựng đội ngũ những người làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định; kịp thời thông tin, báo cáo kết quả thực hiện ở các cấp theo từng quý, từng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế.

Dịp này, hội nghị cũng được lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ươnh phổ biến về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2025). Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng của báo chí cách mạng nước ta. Vì vậy, phải xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách bài bản, trang trọng và giàu ý nghĩa, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của Đảng ta, dân tộc ta, người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam: Báo chí cách mạng Việt Nam phải thật sự là “lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa”.

Nguồn: nhandan.vn
Ý kiến của bạn

Bình luận