Bộ GTVT chấp thuận xây cầu vượt đường sắt tuyến Hà Nội – Đồng Đăng

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Đường sắt 20/09/2022 14:07

Sau khi hoàn thành xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt sẽ thực hiện xóa bỏ đường ngang tạm tại Km52+562 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Chấp thuận xây cầu vượt đường sắt tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng - Ảnh 1.

Bộ GTVT chấp thuận xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt tại Km52+562 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt tại Km52+562 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Văn bản số 9190 do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy ký gửi UBND tỉnh Bắc Giang, Cục Đường sắt Việt Nam, nêu rõ: Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ATGT đường bộ, đường sắt, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bộ GTVT thống nhất chủ trương xây dựng nút giao khác mức (cầu đường bộ vượt đường sắt) tại vị trí Km52+562 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng theo đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 439 ngày 28/7/2022, với các điều kiện:

Bố trí các trụ cầu đường bộ vượt đường sắt ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt. Trong quá trình đầu tư xây dựng cầu vượt qua đường sắt không làm ảnh hưởng đến sự ổn định, tuổi thọ, đảm bảo an toàn công trình đường sắt, ATGT đường sắt.

Ngoài ra, dự án phải đảm bảo tuân thủ theo quy định về phạm vi bảo vệ công trình, hành lang ATGT đường sắt tại Điều 9, Điều 13, Điều 16 Nghị định số 56/2018 quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt, Thông tư số 25/2018 của Bộ GTVT và các quy định pháp luật khác liên quan.

Bên cạnh đó, thực hiện xóa bỏ đường ngang tạm tại Km52+562 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng sau khi hoàn thành xây dựng cầu đường bộ vượt đường sắt.

Cũng theo Bộ GTVT, kinh phí khảo sát, thiết kế, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng (nếu có), kinh phí quản lý, bảo trì cầu đường bộ vượt đường sắt và kinh phí xóa bỏ đường ngang tạm tại Km52+562 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng do địa phương chịu trách nhiệm chi trả.

Mặt khác, địa phương cập nhật, bổ sung giao cắt khác mức nêu trên vào các quy hoạch có liên quan của địa phương theo quy định của Luật Quy hoạch.

Đồng thời, Cục Đường sắt Việt Nam xem xét hồ sơ thiết kế, phương án đảm bảo an toàn chạy tàu; cấp phép thi công và kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bình luận