Bộ GTVT chỉ đạo tăng cường phân quyền cho địa phương một số đoạn, tuyến quốc lộ

Tác giả: Đăng Quý

saosaosaosaosao
Đường bộ 15/08/2023 16:03

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Đường bộ Việt Nam về việc rà soát đề xuất phân cấp, phân quyền quản lý quốc lộ và điều chuyển một số đoạn, tuyến quốc lộ thành đường địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022.

Bộ GTVT chỉ đạo tăng cường phân quyền cho địa phương một số đoạn, tuyến quốc lộ - Ảnh 1.

Công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì các tuyến quốc lộ đang được giao cho Cục Đường bộ Việt Nam, các Khu Quản lý đường bộ và các Sở GTVT triển khai thực hiện.. Ảnh minh họa

Văn bản Bộ GTVT nêu rõ, hiện nay, công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì các tuyến quốc lộ đang được giao cho Cục Đường bộ Việt Nam, các Khu Quản lý đường bộ và các Sở GTVT triển khai thực hiện.

Để phát huy hiệu quả các quy định về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước giữa trung ương và địa phương trong công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì hệ thống quốc lộ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố chủ động rà soát các đoạn tuyến quốc lộ đi qua địa bàn; có ý kiến với Bộ GTVT điều chuyển các đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương theo trình tự thủ tục quy định của Luật Quản lý và sử dụng tài sản công, Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ.

Đối với các tuyến quốc lộ hiện đang giao cho Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý đường bộ, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về phân cấp cho chính quyền địa phương quản lý theo phạm vi, lãnh thổ, tổ chức nghiên cứu và có ý kiến với Bộ GTVT về phân cấp quản lý, vận hành khai thác và bảo trì các đoạn tuyến quốc lộ đi qua địa bản địa phương, đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chủ động phối hợp với các Sở GTVT các địa phương rà soát tổng thể hệ thống quốc lộ để xác định các đoạn tuyến quốc lộ đã có tuyến mới thay thế, các tuyến không nằm trong quy hoạch mạng lưới đường bộ, các tuyến quốc lộ mà địa phương có nhu cầu phân cấp quản lý trực tiếp.

Đồng thời, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ quy hoạch mạng lưới đường bộ, rà soát, đánh giá khả năng phân cấp các đoạn tuyến quốc lộ cho địa phương quản lý theo điều kiện tiếp nhận, năng lực thực hiện phân cấp của từng địa phương. Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo Bộ GTVT, trong đó đề xuất cụ thể các đoạn tuyến quốc lộ chuyển thành đường địa phương và các đoạn tuyến đề nghị phân cấp cho địa phương quản lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận