Bộ GTVT cho phép kiểm định chất lượng công trình giao thông hơn 5.300 tỷ đồng

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/04/2023 14:39

Bộ GTVT chấp thuận về chủ trương cho phép triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình trong quá trình thi công dự án như đề nghị của Ban QLDA2.

Bộ GTVT cho phép kiểm định chất lượng công trình giao thông hơn 5.300 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA2 về việc kiểm định chất lượng công trình trong quá trình thi công dự  án kết nối giao thông các tỉnh miền núi  phía Bắc.

Theo Bộ GTVT, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc được đầu tư trên  diện rộng, trải dài (khoảng 200,61km) qua địa bàn 3 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên  Bái, có địa chất phức tạp, thay đổi bất thường, nhiều vị trí đào sâu, đắp cao, nguồn  vật liệu khu vực dự án không ổn định,...

Để tăng cường công tác quản lý chất  lượng công trình trong quá trình thi công, Bộ GTVT chấp thuận về chủ trương cho phép triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình trong quá  trình thi công dự án như đề nghị của Ban QLDA2. 

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 căn cứ quy định tại Điều 5, Nghị định 06 ngày 26/1/2021  của Chính phủ và Điều 5, Thông tư 10 ngày 25/8/2021 của Bộ  Xây dựng để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

"Căn cứ tình hình thực tế triển khai thi công, Ban QLDA2 với vai trò chủ  đầu tư của dự án kiểm tra, rà soát và xem xét cụ thể các hạng mục cần thiết thực  hiện kiểm định chất lượng công trình trong quá trình thi công; tổ chức lập đề cương nhiệm vụ, dự toán công tác  kiểm định chất lượng công trình, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định liên  quan, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định", Bộ GTVT yêu cầu.

Đồng thời, Ban QLDA2 cần kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ chi phí hạng mục kiểm định chất lượng  công trình đảm bảo không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án.

"Ngoài ra, Ban QLDA2 cần hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn  nhà thầu của gói thầu TV-07 làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến  độ yêu cầu", Văn bản nêu rõ.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía có tổng mức đầu tư hơn 5.370 tỷ đồng, tương đương 236,673 triệu USD, gồm: 188,363 triệu USD vốn vay ADB; 4,481 triệu USD vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc và 43,829 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án gồm 2 tuyến kết nối. Thứ nhất, kết nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài khoảng 147km, gồm: Chiều dài tuyến nâng cấp cải tạo 132,8 km và chiều dài tuyến xây dựng mới hơn14 km.

Tuyến thứ hai kết nối Nghĩa Lộ (Yên Bái) với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài hơn 51 km. Trong đó, chiều dài đoạn nâng cấp cải tạo 46,8 km, đoạn xây dựng mới dài 4,6 km.

Dự án được chia thành 11 gói thầu xây lắp, khởi công từ tháng 12/2021, thời gian hoàn thành năm 2024.
Ý kiến của bạn

Bình luận