Bộ GTVT đề nghị Đồng Nai hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Hàng không 14/11/2022 14:37

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị UBND Đồng Nai hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Bộ GTVT đề nghị Đồng Nai hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Thi công dự án sân bay Long Thành

Văn bản do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký cho biết, Bộ GTVT đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai và sự phối hợp của các cơ quan ban ngành của địa phương với các cơ quan đơn vị của Bộ GTVT và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong việc triển khai thực hiện dự án.

Theo báo cáo của ACV, công tác đào/đắp có thể đạt tới 300.000 400.000m3/ngày đêm. Mặc dù khối lượng mặt bằng được bàn giao lớn, tuy nhiên phạm vi để có thể triển khai thi công đào đắp đầu Tây (thuộc phạm vi đầu đường cất hạ cánh) và khu tập kết đất tốt cho hạng mục đường lăn, đường cất hạ cánh thuộc giai đoạn 1 vẫn đang còn nhiều vướng mắc, chưa thể triển khai thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng được bàn giao và tạm giao.

Ngoài ra, công tác GPMB hai tuyến giao thông kết nối vẫn chưa được bàn giao, tiến độ dự án thành phần 4 đến nay chưa thể triển khai đồng bộ do chưa có đủ mặt bằng được bàn giao (mới có 2/11 hạng mục có mặt bằng) nên chưa thể triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư. 

Để đáp ứng tiến độ dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai GPMB cho khu vực đắp và dự trữ đất, đặc biệt tập trung giải quyết di dời dứt điểm các hộ dân tại các khu vực đầu Tây (phạm vi đầu đường cất hạ cánh) đang còn người dân sinh sống xong trước 30/11/2022 để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của dự án.

Đối với tiến độ xây dựng trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh: Có kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hạng mục trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc tỉnh (thuộc dự án thành phần 1) đáp ứng tiến độ hoàn thành trước 31/12/2024; đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư xây dựng tiến độ chi tiết làm cơ sở chỉ đạo thực hiện và gửi về Bộ GTVT trước ngày 20/11/2022 để theo dõi tổng hợp chung toàn dự án.

Đối với nội dung xác định giá trị m3 (làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4), Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm cung cấp thông tin để xác định giá trị m3 - dự án thành phần 4 để trình duyệt làm cơ sở cho công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo tiến độ dự án.

"Bộ GTVT có trách nhiệm đôn đốc Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không miền Nam phối hợp chặt chẽ, làm việc cụ thể với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, xác định tiến độ, lộ trình, trách nhiệm các đơn vị trong quá trình lập hồ sơ xác định giá trị m3 và hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án thành phần 4, đảm bảo theo quy định", Văn bản nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận