Bộ GTVT: Phải xử nghiêm hành vi “tuồn” gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Vận tải 22/06/2023 10:16

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Bộ GTVT: Phải xử nghiêm hành vi “tuồn” gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Theo Bộ GTVT, ngày 8/6/2023, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Hồ Đức Phớc đã có Công văn số 57 về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Thực hiện Công điện 426 ngày 18/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam và Quyết định 172 ngày 13/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025", để bảo đảm thực thi nghiêm việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị: các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng và đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các lực lượng chức năng trong ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện 426 và Quyết định 172 trên địa bàn, lĩnh vực đơn vị mình phụ trách, quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu.

Bộ GTVT
Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phải có phương án cụ thể để triển khai và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Ý kiến của bạn

Bình luận