Bộ GTVT phân giao thực hiện các dự án đường bộ cao tốc

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 27/02/2023 14:15

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Quyết định 123 về việc phân giao thực hiện các dự án đường bộ cao tốc.

Bộ GTVT phân giao thực hiện các dự án đường bộ cao tốc - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45

Theo quyết định của Bộ GTVT, Cục Quản lý đầu tư xây dựng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ, cơ  quan chuyên môn về xây dựng đối với các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư theo phương thức đầu tư công (bao gồm các dự án do Tổng công  ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư: Đà Nẵng - Quảng  Ngãi, Bến Lức - Long Thành); các dự án đường bộ cao tốc trong Chương trình  phục hồi kinh tế và các dự án đường bộ cao tốc trong giai đoạn phân kỳ (Chợ Mới - Bắc Kạn và Chơn Thành - Đức Hòa) cho đến khi dự án đầu tư được phê duyệt.

Trong khi đó, Cục Đường cao tốc Việt Nam là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các dự án đường bộ cao tốc khác (trừ các dự án đã nêu ở trên).

Đối với  các dự án đường bộ cao tốc trong chương trình phục hồi kinh tế và các dự án đường bộ cao tốc trong giai đoạn phân kỳ (Chợ Mới - Bắc Kạn và Chơn Thành - Đức Hòa), Cục Đường cao tốc Việt Nam tiếp nhận hồ sơ dự án để thực hiện nhiệm  vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ sau khi dự án đầu tư được phê duyệt.

Đồng thời, quyết định của Bộ GTVT cũng nêu rõ: Cục Đường cao tốc Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp  đồng đối với các dự án đường bộ cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công tư  do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền theo quy định (bao gồm các  dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông).

"Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam có trách  nhiệm tổ chức giao nhận đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan của các dự án để tiếp tục  thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Cục Đường cao tốc Việt Nam chịu  trách nhiệm đảm bảo đầy đủ các điều kiện triển khai thực hiện, không ảnh hưởng  đến chất lượng, tiến độ các dự án; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ GTVT khó khăn,  vướng mắc (nếu có) để được xem xét, xử lý", Bộ GTVT nêu rõ.  

Ý kiến của bạn

Bình luận