Bộ GTVT phê bình SBIC chậm thủ tục chuyển giao tàu chở dầu thô 104.000 DWT

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 31/05/2023 12:49

Bộ GTVT phê bình SBIC trong việc chậm triển khai nội dung biên bản làm việc tại cuộc họp ngày 9/11/2022 giữa Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ GTVT phê bình SBIC chậm thủ tục chuyển giao tàu chở dầu thô 104.000 DWT - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang về tình hình quyết toán hợp đồng EPC dự án Nhà máy Đóng tàu Dung Quất giai đoạn 1 và tàu chở dầu thô 104.000 DWT.

Kết luận nêu rõ, về quyết toán hợp đồng EPC dự án Nhà máy Đóng tàu Dung Quất giai đoạn 1, vướng mắc chính hiện nay liên quan đến việc tính trùng thuế giá trị gia tăng và tiền phạt chậm kê khai nộp thuế.

Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi được Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện đã có Văn bản 2646/CTQNG-TTHT ngày 18/5/2026 gửi SBIC.

Bộ GTVT yêu cầu SBIC chủ động phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Dung Quất (DQS) và các đơn vị có liên quan để làm việc cụ thể với Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi xác định rõ về giá trị thuế giá trị gia tăng phải nộp và tiền phạt chậm kê khai nộp thuế xong trước ngày 10/6/2023 để làm cơ sở thương thảo, quyết toán với liên danh nhà thầu YMC Transtech.

"Vụ Quản lý doanh nghiệp tham mưu cho Bộ GTVT có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ, phối hợp thực hiện", Thông báo kết luận nêu rõ.

Về chuyển giao tàu chở dầu thô 104.000 DWT, Bộ GTVT phê bình SBIC trong việc chậm triển khai nội dung biên bản làm việc tại cuộc họp ngày 9/11/2022 giữa Bộ GTVT và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ GTVT yêu cầu SBIC khẩn trương làm việc với Toà án nhân dân TP.Hà Nội để được cung cấp số liệu, hồ sơ phục vụ cho việc quyết toán, chuyển giao tàu chở dầu thô 104.000 DWT, hoàn thành trước ngày 10/6/2023.

Bộ GTVT giao Vụ Quản lý doanh nghiệp tham mưu cho Bộ có văn bản gửi Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hỗ trợ, sớm có ý kiến để Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương (Vinashinlines) phối hợp với SBIC cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chuyển giao tàu chở dầu thô 104.000 DWT.

Ý kiến của bạn

Bình luận