Bộ GTVT tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 25/12/2019 06:12

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành GTVT trong tháng 12, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2019.

 

ls1

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành GTVT trong tháng 12, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2019.

Theo thống kê của Bộ GTVT, sản lượng vận tải 11 tháng ước đạt 1.533 triệu tấn hàng, tăng 9,6%; đạt 4.677 triệu lượt hành khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2018; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 293,45 tỷ Tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 226,05 tỷ HK.km; tăng 7,7% về luân chuyển hàng hóa và tăng 10,7% về luân chuyển hành khách so với cùng kỳ năm 2018. Riêng tháng 11, tổng sản lượng vận tải ước đạt 145,3 triệu tấn hàng và 444,84 triệu lượt hành khách; khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 27,93 tỷ Tấn.km, luân chuyển hành khách đạt 21,3 tỷ HK.km. 

Về công tác bảo đảm ATGT, trong 11 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/11/2019), cả nước xảy ra 15.885 vụ TNGT, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người; so với cùng kỳ năm 2018 giảm 935 vụ (-5,56%), giảm 520 người chết (-6,94%), giảm 962 người bị thương (-7,34%). 

Kết quả giải ngân đến hết tháng 11/2019 được 12.057 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 28.737 tỷ đồng; 40,8% kế hoạch giải ngân cả năm là 29.541 tỷ đồng (gồm phần chưa giao kế hoạch). So với dự kiến giải ngân đã xây dựng, kết quả giải ngân đạt thấp hơn số dự kiến 5.989 tỷ đồng (12.057/18.046 tỷ đồng). Trong tháng 11/2019 giải ngân thêm được 2.652 tỷ đồng, thấp hơn 282 tỷ đồng so với kế hoạch giải ngân tháng (2.934 tỷ đồng) và chưa bù được 5.707 tỷ đồng chậm giải ngân đến hết tháng 10/2019. Trong tháng 11/2019, các đơn vị đã lập, trình quyết toán được 3 dự án ngân sách nhà nước, đạt 50% kế hoạch của tháng 11; phê duyệt quyết toán 4 dự án vốn ngân sách nhà nước, đạt 29% kế hoạch tháng 11; đã thẩm tra, thỏa thuận quyết toán các hạng mục của dự án BOT Bắc Bình Định, đạt 100% kế hoạch của tháng 11/2019. Lũy kế từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã trình quyết toán 57/46 dự án ngân sách nhà nước, vượt 24% kế hoạch, trình 4/5 dự án BOT đạt 80% kế hoạch 11 tháng; đã phê duyệt quyết toán 34/42 dự án vốn ngân sách nhà nước, đạt 81% kế hoạch; đã thỏa thuận quyết toán được 3/3 dự án, đạt 100% kế hoạch 11 tháng năm 2019.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019, Bộ GTVT yêu cầu cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, nhất là các nhiệm vụ được giao trong chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01 và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ; các nhiệm vụ do lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch cả năm 2019 trên tất cả các lĩnh vực…

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ giao cho các cơ quan, cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức thực hiện một cách đồng bộ các nhiệm vụ công tác khác; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch hành động của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Đảng ủy và Bộ GTVT thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã ban hành; quán triệt, bám sát Kế hoạch số 34-KH/ĐU ngày 21/10/2019 của Đảng ủy Bộ, chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12,  tại Hội nghị giao ban của Bộ GTVT mới đây, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành các công trình, dự án theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra, phải cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao, đơn vị nào để dự án chậm phải nỗ lực hơn nữa, có chỉ đạo sát sao hơn nữa. Bộ trưởng đánh giá cao về công tác đảm bảo trật tự ATGT thời gian qua có chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đối với công tác giải ngân, Bộ trưởng yêu cầu đến 31/12/2019 công tác giải ngân của Bộ GTVT phải bằng bình quân trên cả nước; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, trong đó chất lượng phải đặt lên hàng đầu, giao trách nhiệm cho giám đốc các ban QLDA phải chịu trách nhiệm về mọi mặt.

Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với công đoàn cùng cấp triển khai hiệu quả các Chỉ thị liên tịch của Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam; chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết cổ truyền năm 2020

Ý kiến của bạn

Bình luận