Bộ GTVT thúc tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 25/01/2024 15:27

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ GTVT trong việc quản lý chất lượng, tiến độ và quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Bộ GTVT thúc tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa- Ảnh 1.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa thi công trở lại từ ngày 18/11/2023 sau nhiều năm dừng hoãn

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà.

Bộ GTVT cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà được khởi công từ ngày 18/11/2023. Tuy nhiên theo báo cáo của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, đến nay khối lượng thi công của gói thầu XL1 mới đạt khoảng 0,3% giá trị hợp đồng (khoảng 2,07/681,993 tỷ đồng), các gói thầu XL2 và XL3 đang thực hiện công tác chuẩn bị, chưa triển khai thi công.

Để triển khai thi công dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ; nâng cao công tác an toàn giao thông (ATGT), an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh môi trường (VSMT), Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành công tác lập kế hoạch thi công tổng thể, kế hoạch thi công chi tiết từng hạng mục, kèm theo kế hoạch huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, phòng thí nghiệm, kế hoạch giải ngân,…trình tư vấn giám sát, chủ đầu tư chấp thuận, làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ yêu cầu, tuân thủ đúng quy định của hợp đồng.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương có liên quan trong công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật, tái định cư,…đảm bảo tiến độ dự án; chỉ đạo tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm công tác giám sát tác giả theo quy định, kịp thời phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên quan đến điều chỉnh thiết kế (nếu có) trong quá trình thi công; khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế của hồ sơ thiết kế, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thi công.

Đồng thời, chỉ đạo tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của hợp đồng và quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được giao; bố trí đầy đủ số lượng kỹ sư tư vấn giám sát đảm bảo năng lực theo quy định của hợp đồng; tổ chức giám sát chặt chẽ công tác thi công của nhà thầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định.

"Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng công trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu tại hiện trường ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án, thành lập phòng thí nghiệm hiện trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình theo quy định. Tổ chức thi công các hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường theo quy định", Bộ GTVT yêu cầu và nêu rõ, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ GTVT trong việc quản lý chất lượng, tiến độ và quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Đối với công tác ATGT, Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu bổ sung đầy đủ các biển báo công trường… đối với các vị trí giao cắt với đường cũ đang khai thác, phải bố trí đầy đủ hệ thống cọc tiêu, biển báo, đèn cảnh báo ban đêm… hết mỗi ca thi công phải di chuyển các máy móc, thiết bị vào vị trí tập kết theo quy định; thu dọn vật tư, vật liệu thừa…đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

"Công tác đảm bảo an toàn ATGT trên đường đang khai thác phải được quan tâm, để các phương tiện tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi; chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thường xuyên kiểm tra công tác ATGT, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công; các bên liên quan thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký kết", Bộ GTVT yêu cầu.

Về công tác an toàn lao động (ATLĐ), Bộ GTVT cho biết, các biển cảnh báo nguy hiểm, khu vực hố sâu, đường điện, các vị trí giao cắt với đường cũ… cần được bố trí đầy đủ; yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu rà soát, kiểm tra và bổ sung kịp thời; cán bộ, công nhân thi công trên công trường phải có trang bị bảo hộ lao động khi triển khai thi công, nhất là khi thi công trên cao, gần sông suối, các đường cũ đang khai thác, thi công ban đêm...

"Công tác quản lý ATLĐ phải được chú trọng, bổ sung đầy đủ trang, thiết bị bảo hộ theo quy định…Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định của Thông tư 10 ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng, đảm bảo ATLĐ cho người, thiết bị thi công và người dân khu vực dự án", Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự công trường và vệ sinh môi trường; giảm thiểu ảnh hưởng của bụi bẩn, tiếng ồn, mất vệ sinh,…trong quá trình thi công.

Ý kiến của bạn

Bình luận