Bộ GTVT yêu cầu hoàn thành dứt điểm cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa trước ngày 31/12/2023

Tác giả: Ánh Minh

saosaosaosaosao
Đường bộ 21/12/2023 11:03

Các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45 và QL45 - Nghi Sơn qua Thanh Hóa phải hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng cam kết trước ngày 31/12/2023.

Bộ GTVT yêu cầu hoàn thành dứt điểm cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa trước ngày 31/12/2023- Ảnh 1.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn khánh thành vào ngày 18/10/2023

Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc kiểm tra hiện trường và giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL45, đoạn QL45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu các chủ đầu tư của hai dự án phải chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thi công hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của các dự án theo tiến độ cam kết.

Các chủ đầu tư phải hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình, triển khai các thủ tục để sớm nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định; tổ chức theo dõi, quan trắc để xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh theo quy định, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn khai thác.

Đề cập đến công tác sửa chữa, hoàn trả đường địa phương, Thứ trưởng Lê Đình Thọ yêu cầu Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư cao tốc Mai Sơn - QL45) và Ban QLDA 2 (chủ đầu tư cao tốc QL45 - Nghi Sơn) chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát trách nhiệm của các nhà thầu trong hợp đồng xây lắp, các biên bản cam kết về sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương sử dụng trong quá trình thi công 2 dự án.

Ban QLDA 2 và Ban QLDA Thăng Long phối hợp với Sở GTVT Thanh Hóa, địa phương, kiểm tra, xác nhận tình trạng hư hỏng, trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả của nhà thầu, thống nhất phương án xử lý đối với các tuyến đường địa phương đã được nhà thầu sử dụng.

Các chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thực hiện công tác sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương đảm bảo yêu cầu, tập trung hoàn thành trước ngày 31/12/2023.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ

Đề cập đến việc bổ sung nút giao liên thông để kết nối tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn QL45 - Nghi Sơn với ĐT505 (nút giao Yên Mỹ) theo kiến nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ GTVT giao Ban QLDA 2 chủ trì, phối hợp với Sở GTVT Thanh Hóa nghiên cứu phương án, rà soát cân đối nguồn vốn để báo cáo Bộ GTVT xem xét, quyết định.

Về việc đầu tư nâng cấp, mở rộng QL217B, Bộ GTVT yêu cầu Vụ Kế hoạch đầu tư (Bộ GTVT) thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, khẩn trương phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Thanh Hóa nghiên cứu, xem xét nguồn vốn phù hợp, báo cáo Bộ GTVT phương án triển khai thực hiện.

Cao tốc Mai Sơn - QL45 thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 có chiều dài 63,37 km đi qua tỉnh Ninh Bình (14,35 km) và tỉnh Thanh Hóa (49,02 km). Dự án khởi công từ 30/9/2020, khánh thành đưa vào khai thác vào ngày 29/4/2023. Dự án có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Cao tốc QL45 - Nghi Sơn dài 43,28 km đi qua tỉnh Thanh Hóa, tiếp nối cao tốc Mai Sơn - QL45, thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020. Đoạn QL45 - Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 5.534,472 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Dự án khởi công từ tháng 7/2021, khánh thành vào 18/10/2023.
Ý kiến của bạn

Bình luận