Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 14/02/2023 08:44

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường các giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm TTATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.


  Bộ GTVT: Kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng - Ảnh 1.

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường các giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện nhằm bảo đảm TTATGT và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 979 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các giải pháp để kiểm soát tải trọng phương tiện. 

Văn bản nêu rõ: Trong năm 2022, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, sự phối hợp giữa Bộ GTVT Bộ Công an trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành của các doanh nghiệp vận tải, chủ xe, lái xe, chủ hàng.

Theo đó tình trạng xe quá tải tham gia giao thông đã giảm, đặc biệt là xe vi phạm về tải trọng kích thước thùng xe đã giảm rệt, nhiều chủ xe, lái xe đã tự giác chấp hành quy định về kích thước thùng xe. Tuy nhiên, cũng còn một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm quy định về tải trọng xe ở một số địa phương trong toàn quốc.

Do đó, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe theo Chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe, đặc biệt việc kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như: cảng, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô…) trên các tuyến đường nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm vào ban đêm; tăng cường kiểm tra, xử vi phạm đối với các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có Giấy phép lưu hành tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Cục Đường bộ Việt Nam triển khai kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn địa phương bằng Trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) lưu động và các thiết bị cân kiểm KTTTX đã được trang bị.

Tăng cường sử dụng thiết bị ghi hình để ghi lại hình ảnh phương tiện vi phạm, đặc biệt các xe cơi nới kích thước thành thùng, làm sở để lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt vi phạm hành chính; tổng hợp các xe kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam để phối hợp xử lý theo quy định.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xếp dỡ hàng hóa, mỏ vật liệu... ký cam kết và thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký về việc không xếp hàng vượt quá trọng tải cho phép của phương tiện; xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm về xếp hàng vượt quá trọng tải cho phép của phương tiện.

Ý kiến của bạn

Bình luận