Bộ GTVT yêu cầu sớm hoàn thiện thủ tục khởi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trong năm 2022

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 02/11/2022 17:45

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, đảm bảo khởi công dự án trong năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn phải đảm bảo khởi công năm 2022 - Ảnh 1.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 88km đi qua hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định; tổng mức đầu tư dự kiến hơn 20.800 tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy tại cuộc  họp về tình hình triển khai dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam  phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA2 phối hợp với địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, đặc biệt là mặt bằng gói thầu dự kiến khởi công. Cụ thể, Ban QLDA 2 cần ưu tiên GPMB đối với diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, đất rừng và rừng các loại đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng (Nghị quyết số 273/QH UBTVQH15 ngày 11/7/2022) đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 18 ngày 11/02/2022.

"Lãnh đạo Ban QLDA2 và lãnh đạo cấp phòng của ban phải thường trực tại hiện trường để phối hợp với các chủ đầu tư tiểu dự án GPMB rà soát và có ý kiến chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (theo ủy quyền của Bộ GTVT) để địa phương thẩm định phê duyệt đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp và sự đồng thuận của người dân", Thông báo kết luận nêu rõ.

Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 phối hợp với các địa phương để giải trình (nếu có) về phần diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên, đất rừng và rừng các loại tăng thêm đã được Bộ GTVT tổng hợp gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, rà soát số liệu giải ngân trong công tác GPMB của địa phương, làm việc với địa phương để xác định nhu cầu vốn từng tháng trong năm 2022 và báo cáo Bộ GTVT thu xếp đủ nguồn vốn, không để tiến độ công tác GPMB của địa phương bị chậm do không bố trí vốn.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn phải đảm bảo khởi công năm 2022 - Ảnh 2.

Đề cập đến công tác thiết kế kỹ thuật, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy yêu cầu Ban QLDA 2, đơn vị tư vấn thiết kế và tư vấn thẩm tra rà soát kết quả khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn đảm bảo nguyên tắc phản ánh đúng thực tế làm cơ sở triển khai thiết kế, tránh tình trạng phải điều chỉnh trong quá trình thi công.

"Điều tra, khảo sát đầy đủ về mỏ vật liệu, bãi đổ thải, đường kết nối đảm bảo quá trình triển khai thi công đáp ứng về trữ lượng, chất lượng yêu cầu. Đẩy nhanh tiến độ lập thiết kế và dự toán (tập trung vào gói thầu dự kiến khởi công) và triển khai các thủ tục tiếp theo, đảm bảo khởi công dự án trong năm 2022 theo chỉ đạo của Chính phủ", Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy yêu cầu.

Đề cập đến một số nội dung điều chỉnh theo kiến nghị của địa phương bước thỏa thuận thiết kế kỹ thuật, thông báo kết luận cho biết, để đảm bảo thống nhất giữa các dự án cao tốc, trước mắt chưa đầu tư 2 cầu vượt ngang tại Km84+900 và Km86+540.

"Ban QLDA 2 chủ động thực hiện theo thẩm quyền đối với những nội dung điều chỉnh về hệ thống thoát nước, đường gom,... đảm bảo nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án; giám sát chặt chẽ công tác khảo sát", thông báo kết luận nêu rõ.

Trong thông báo, Bộ GTVT cũng thống nhất về chủ trương xây dựng cầu thay cho đoạn nền đắp Km11+733 – Km11+850 đảm bảo tĩnh không đường ĐH56, ĐH59 và tăng khả năng thoát lũ khu vực. Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế rà soát kết quả điều tra, tính toán thủy văn, địa hình và chứng minh về sự cần thiết đối với các điều chỉnh nêu trên để báo cáo Bộ GTVT xem xét, làm cơ sở để ban QLDA triển khai các bước tiếp theo.

"Ban QLDA 2 rà soát quy định của hợp đồng để chủ động xem xét, xử lý đối với đơn vịư vấn thiết kế nếu kết quả khảo sát chưa đầy đủ số liệu theo nhiệm vụ của đề cương làm ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp thiết kế và tiến độ triển khai", Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy yêu cầu.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có chiều dài 88km đi qua hai tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định.
Giai đoạn 2021 - 2025 dự án được đầu tư phân kỳ 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 20.800 tỷ đồng.