Dự án đường thủy kênh nối Đáy - Ninh Cơ đang lụt tiến độ

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường thuỷ 02/11/2022 10:05

Bộ GTVT yêu cầu vấn lập lại tiến độ thi công chi tiết, đảm bảo các gói thầu xây lắp hoàn thành trước ngày 31/5/2023, hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/6/2023.


Lập lại tiến độ thi công chi tiết dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ - Ảnh 1.

Dự án kênh nối sông Đáy - Ninh Cơ được gia hạn thời gian hoàn thành đến 30/6/2023 - Ảnh tư liệu

Tin từ Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD), đến cuối tháng 10/2022, dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ đạt sản lượng khoảng 60%, chậm khoảng 8% so với kế hoạch.

Theo Cục QLĐTXD, lãnh đạo Bộ GTVT đã kiểm tra hiện trường và có các văn bản yêu cầu Ban Quản lý các dự án đường thủy quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công tăng mũi thi công để bù lại tiến độ chậm, có giải pháp điều chuyển khối lượng, bổ sung, thay thế nhà thầu thi công nếu không đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Cùng với đó, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý các dự án đường thủy chỉ đạo nhà thầu, tư vấn lập lại tiến độ thi công chi tiết, đảm bảo các gói thầu xây lắp hoàn thành trước ngày 31/5/2023 và nghiệm thu hoàn thành toàn bộ khối lượng công trình trước ngày 30/6/2023.

Lập lại tiến độ thi công chi tiết dự án kênh nối Đáy - Ninh Cơ - Ảnh 2.

Được biết, dự án khởi công vào tháng 11/2020 với tiến độ dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sụt trượt đất và chậm trễ di dời, hoàn trả công trình đường ống nước ngầm cấp nước sạch ngang lòng kênh… dẫn đến chậm tiến độ.

Sau khi Thủ tướng có quyết định đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành dự án WB6, Bộ GTVT đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2023.

Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc dự án Phát triển GTVT khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (WB6). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 107 triệu USD, gồm vốn vay ODA của WB là 78,74 triệu USD, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 28,45 triệu USD.

Dự án xây kênh dài khoảng 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ; âu tàu; cầu vượt và đường dẫn cầu; đầu tư hệ thống phao tiêu báo hiệu, trồng cây, đê hoàn trả, hệ thống thủy lợi, điện, thông tin liên lạc,…
Ý kiến của bạn

Bình luận