Bộ GTVT chỉ đạo xử lý dứt điểm bất cập hệ thống thu phí tự động không dừng

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 01/11/2022 15:13

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc hơn nữa để xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập trong hệ thống thu phí tự động không dừng.

Hoàn thiện, khắc phục thu phí tự động không dừng còn chậm - Ảnh 1.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc, khẩn trương hòa nthiện hệ thống thu phí điện tử không dừng

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 2, Công ty CP Giao thông số Việt Nam, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC về việc hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký cho biết, để bảo đảm việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng công trình, hạn chế để xảy ra các vi phạm, khiếm khuyết trong quá trình triển khai dự án, Bộ GTVT đã giao các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện đến vận hành hệ thống.

"Trên cơ sở kết quả kiểm tra rà soát, Bộ GTVT đã nhiều lần chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, có giải pháp khắc phục các tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện, tuy nhiên tiến độ triển khai rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu", văn bản nêu rõ.

Để sớm hoàn thiện trình tự, thủ tục, kịp thời khắc phục các tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai dự án phục vụ công tác hậu kiểm, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 2, các nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, lưu ý tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến việc tận dụng thiết bị, điều chỉnh dự toán, phương án tài chính của dự án bảo đảm hoàn thành trước ngày 10/11/2022.

"Cục Đường bộ Việt Nam với vai trò là cơ quan chuyên môn về xây dựng của các dự án thu phí điện tử không dừng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ GTVT về tiến độ, chất lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao", văn bản nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận