Bộ GTVT yêu cầu rà soát kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 28/10/2022 10:29

Trước 31/10/2022, các chủ đầu tư, ban QLDA không báo cáo về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công được hiểu là không có nhu cầu.

Bộ GTVT ra Công điện rà soát, chuẩn xác kế hoạch vốn năm 2022 - Ảnh 1.

Công nhân và phương tiện thi công trên công trường cao tốc Bắc - Nam

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Công điện gửi các chủ đầu tư, ban QLDA về việc việc rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các dự án do Bộ GTVT quản lý.

Công điện yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban QLDA căn cứ yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo từng dự án được giao quản lý.

Các chủ đầu tư, ban QLDA cũng phải làm rõ nguyên nhân đề xuất tăng, giảm nhu cầu so với kế hoạch năm đã được giao của từng dự án (nếu có). Đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ GTVT về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31/10/2022.

"Quá thời hạn trên, các đơn vị không có báo cáo được hiểu là không có nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022", Công điện nêu rõ.

Bộ GTVT ra Công điện rà soát, chuẩn xác kế hoạch vốn năm 2022 - Ảnh 2.

Thi công hầm Tam Điệp trên cao tốc Mai Sơn - QL45

Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, ban QLDA, Bộ GTVT giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 giữa các dự án do Bộ GTVT quản lý, tham mưu Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét quyết định trước ngày 15/11/2022 theo quy định tại Nghị định 40 ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Công điện cũng yêu cầu, việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch.

Căn cứ đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ GTVT sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các đơn vị.

"Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban QLDA chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo và kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 của các dự án được giao quản lý. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện", Công điện nêu.

Ý kiến của bạn

Bình luận