Bộ GTVT yêu cầu tăng cường quản lý các dự án cao tốc đang khai thác tạm thời

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 31/05/2023 11:15

Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án, Sở GTVT Ninh Bình, Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thực hiện trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác tuyến đường từ khi khai thác tạm đến khi bàn giao chính thức công trình đưa vào sử dụng.

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường quản lý các dự án cao tốc đang khai thác tạm thời - Ảnh 1.

Cao tốc Mai Sơn - QL45

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các Cục: Quản lý đầu tư xây dựng, Đường bộ Việt Nam, Đường cao tốc Việt Nam; Các Ban Quản lý dự án: Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, 2, 6, 7, 85, Thăng Long; Sở GTVT Ninh Bình; Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm; Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý đối với dự án đường bộ cao tốc được tổ chức khai thác tạm theo thẩm quyền.

Bộ GTVT cho biết, theo tiến độ triển khai dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, một số dự án thành phần đường cao tốc (Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL45, Phan Thiết - Dầu Giây, Nha Trang - Cam Lâm,...) được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư, làm cơ sở chủ đầu tư quyết định tổ chức nghiệm thu có điều kiện đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác tạm theo quy định tại Điều 23 Nghị định 06 ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Để đảm bảo quản lý, vận hành khai thác an toàn, kết nối thông suốt với các tuyến đường hiện có tại các dự án thành phần đường cao tốc được đưa vào khai thác tạm, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án nêu trên, Sở GTVT Ninh Bình, Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thực hiện trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác tuyến đường từ khi khai thác tạm đến khi bàn giao chính thức công trình đưa vào sử dụng theo quy định cho cơ quan quản lý đường bộ, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đường bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 124 Luật Xây dựng, điểm b khoản 8 Điều 5 Thông tư 37 ngày 7/6/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ; kịp thời phát hiện những bất cập, tồn tại phát sinh trong quá trình khai thác tạm để có phương án, chỉ đạo đơn vị có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc các nhà thầu, doanh nghiệp dự án BOT hoàn tất các thủ tục quy định khi đưa công trình đường cao tốc theo trình tự thủ tục và thẩm quyền tại Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành; Chỉ đạo nhà thầu khai thác, bảo trì có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 90/2014/BGTVT nêu trên về các nội dung liên quan.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án, Sở GTVT Ninh Bình, Công ty TNHH đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm tổ chức giám sát và chỉ đạo nhà thầu thi công, nhà thầu quản lý khai thác, bảo trì tuân thủ quy trình khai thác, bảo trì đã được duyệt, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc tổ chức, hướng dẫn, cung cấp đủ trang thiết bị cần thiết để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong quá trình vừa khai thác vừa thi công xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình trên tuyến theo quy định tại Điều 115 Luật Xây dựng trong thời gian khai thác tạm; Chỉ đạo nhà thầu khai thác, bảo trì có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 90/2014/BGTVT nêu trên.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thực hiện theo Thông báo kết luận 147/TB-BGTVT ngày 10/5/2023 của Bộ GTVT trong việc xây dựng dự thảo "Quy định về việc quản lý, khai thác và bảo trì đối với các tuyến đường cao tốc đưa vào khai thác tạm", trình Bộ GTVT xem xét ban hành trong tháng 5/2023.

"Đối với các tuyến cao tốc đầu tư theo hợp đồng BOT, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Điều 18, Thông tư số 50/2022/TT-BGTVT quy định về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý trong giai đoạn vận hành khai thác", Bộ GTVT nêu rõ và yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiệnm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ GTVT đối với các nhiệm vụ nêu trên theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn

Bình luận