Bộ KH&ĐT đồng ý bố trí 1.180 tỷ đồng cho dự án hầm Đèo Cả

Tác giả: Đình Quang

saosaosaosaosao
Đường bộ 26/09/2022 12:03

Bộ KH&ĐT khẳng định, việc bố trí số vốn 1.180 tỷ đồng hỗ trợ của nhà nước cho dự án hầm đường bộ Đèo Cả là phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP.

Bộ KH&ĐT đồng ý bố trí 1.180 tỷ đồng cho dự án hầm Đèo Cả - Ảnh 1.

Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả được thực hiện đầu tư theo hình đối tác công tư (PPP). Dự án gồm các công trình: Hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân.

Bộ KH&ĐT vừa có văn bản đề nghị các Bộ: Tài chính, Tư Pháp, Giao thông vận tải cho ý kiến về việc giao vốn nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận.

Văn bản của Bộ KH&ĐT cho biết, theo báo của Bộ GTVT, dự án hầm đường bộ Đèo Cả đang gặp vướng mắc về phương án tài chính. Cụ thể, trong tổng số vốn nhà nước tham gia vào dự án là 5.048 tỷ đồng, dự án mới được bố trí và giải ngân hết 3.778 tỷ đồng (trong tổng số 4.958 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ), còn 1.180 tỷ đồng hiện tại đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nhưng chưa được giao kế hoạch vốn để giải ngân cho dự án.

Theo Bộ KH&ĐT, số vốn 1.180 tỷ đồng được bố trí cho dự án hầm Đèo Cả nằm trong tổng số vốn 5.048 tỷ đồng (trong đó 4.958 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ theo Nghị quyết 65/2013/QH13 và 90 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch năm 2013) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương tại Văn bản 70 ngày 12/1/2016 và Văn bản 112 ngày 23/1/2017.

Đồng thời, số vốn 1.180 tỷ đồng đã nằm phương án tài chính tổng thể của dự án được Bộ GTVT phê duyệt và được cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư. "Theo báo cáo của Bộ GTVT, đối với dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả, phần tham gia của vốn nhà nước (5.048 tỷ đồng) là cam kết của Nhà nước nhằm đảm bảo hiệu quả tài chính", Văn bản của Bộ KH&ĐT nêu rõ.

Bộ KH&ĐT khẳng định, việc bố trí số vốn 1.180 tỷ đồng hỗ trợ của nhà nước cho dự án hầm đường bộ Đèo Cả là phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP; Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/07/2021 của Quốc hội khóa XV về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng chấp thuận và nằm trong phương án tài chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, việc bố trí số vốn 1.180 tỷ đồng sẽ đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án theo cam kết quy định tại hợp đồng dự án đã ký kết giữa Bộ GTVT và nhà đầu tư.

Từ phân tích ở trên và báo cáo của Bộ GTVT tại Văn bản 8201 ngày 10/8/2021, để đảm bảo phương án tài chính, đồng thời thúc đẩy kích cầu, giải ngân vốn đầu tư công, Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng chấp thuận giao kế hoạch vốn 1.180 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT cho dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5935/VPCP – CN ngày 9/9/2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét kiến nghị của Bộ GTVT tại văn bản số 8869/BGTVT - ĐTCT ngày 26/8/2022 về việc giao vốn nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả được thực hiện đầu tư theo hình đối tác công tư (PPP). Dự án gồm các công trình: Hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và hầm Hải Vân. Dự án đã được nhà đầu tư triển khai thi công hoàn thành theo đúng cam kết tại hợp đồng, đảm bảo an toàn, chất lượng.

Tuy nhiên, dự án đang phải gặp nhiều khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm của Nhà nước làm ảnh hướng rất lớn đến phương án tài chính, trong đó việc chậm bố trí 1.180 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước; cơ chế trạm thu phí tại trạm La Sơn - Túy Loan) chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn kinh phí vận hành, bảo trì các công trình hầm và phương án trả nợ ngân hàng theo hợp đồng đã ký kết.