Bổ sung 6 điểm đấu nối trên 3 tuyến quốc lộ ở Sơn La

Tác giả: Minh Tùng

saosaosaosaosao
Đường bộ 07/03/2024 15:10

UBND tỉnh Sơn La phê duyệt bổ sung danh mục các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Bổ sung 6 điểm đấu nối trên 3 tuyến quốc lộ ở Sơn La- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Sơn La cho biết, UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung danh mục các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La bổ sung điểm đấu nối với QL6 tại Km237+750 (phải tuyến) để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; bổ sung 4 điểm đấu nối với QL279D tại Km101+110, Km101+400, Km101+700 (trái tuyến) và Km101+750 (phải tuyến) để thực hiện dự án Kè suối Nặm La, TP.Sơn La (giai đoạn II) đoạn từ hồ Tuổi Trẻ đến cầu Tông Panh.

Cùng với đó, bổ sung điểm đấu nối với QL12 tại Km325+962 (trái tuyến) để thực hiện dự án cầu cứng bản Tây Hồ, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở GTVT chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu, nội dung, quy trình thẩm định, trình duyệt bổ sung danh mục các điểm đấu nối vào quốc lộ theo quy định, đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư trình tự, thủ tục, hồ sơ liên quan đến quy định về đấu nối giao thông. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan bổ sung điểm đấu nối vào quốc lộ đảm bảo theo đúng quy định (nếu có).

Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Sơn La và các huyện Yên Châu, Sông Mã cần hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trình cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận, cấp phép thi công theo quy định hiện hành…

Ý kiến của bạn

Bình luận