Bộ trưởng Bộ GTVT chốt thời hạn điều chỉnh vốn dự án giao thông năm 2022

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 27/10/2022 10:18

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm rõ nguyên nhân đề xuất tăng/giảm nhu cầu so với kế hoạch năm đã được giao của từng dự án.

Bộ trưởng Bộ GTVT chốt thời hạn điều chỉnh vốn dự án giao thông năm 2022 - Ảnh 1.

Tính đến hết tháng 10/2022, Bộ GTVT dự kiến giải ngân khoảng 30.134 tỷ đồng, đạt 59,9% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (Trong ảnh: Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45)

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có công điện yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án rà soát, chuẩn xác kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 các dự án do Bộ GTVT quản lý.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án căn cứ yêu cầu về tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, tiến hành rà soát, đánh giá khả năng thực hiện, chuẩn xác nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo từng dự án được giao quản lý.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án làm rõ nguyên nhân đề xuất tăng/giảm nhu cầu so với kế hoạch năm đã được giao của từng dự án (nếu có); tổng hợp báo cáo Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) về nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch trước ngày 31/10/2022.

"Quá thời hạn trên, các đơn vị không có báo cáo được hiểu là không có nhu cầu điều hòa điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022", công điện nêu rõ.

Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp nhu cầu điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 giữa các dự án do Bộ GTVT quản lý, tham mưu Bộ trưởng xem xét quyết định trước ngày 15/11/2022 theo quy định tại Nghị định số 40 ngày 6/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điều hòa, điều chỉnh kế hoạch giữa các dự án trong cùng đơn vị. Đối với đề xuất giảm kế hoạch chỉ được điều chỉnh khi dự án khác có nhu cầu tăng kế hoạch.

Căn cứ đề xuất điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của các tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các đơn vị.

"Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo và kết quả giải ngân kế hoạch năm 2022 của các dự án được giao quản lý", công điện nêu rõ.

Năm 2022, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao 50.327,6 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, gồm: 4.876,7 tỷ đồng vốn nước ngoài và 45.450,9 tỷ đồng vốn trong nước.

Đến nay, Bộ GTVT đã phân bổ chi tiết toàn bộ 50.327,6 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao thông qua 07 đợt giao và điều chỉnh kế hoạch.

Tính đến hết tháng 10/2022, Bộ GTVT dự kiến giải ngân khoảng 30.134 tỷ đồng, đạt 59,9% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (gồm 2.991/4.877 tỷ đồng vốn ODA, đạt 61,3% và 27.143/45.451 tỷ đồng vốn trong nước, đạt 59,7% kế hoạch).
Ý kiến của bạn

Bình luận