Cải tạo cọc ván loại SW600 thành dầm U600 cho cầu giao thông nông thôn

Ứng dụng 03/11/2020 10:26

Thiết kế dầm U cho cầu giao thông nông thôn theo công nghệ sản xuất cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực

Tác giả: TS. NGÔ CHÂU PHƯƠNG
              NGUYỄN HUỲNH CẢNH THY
              LÊ HUỲNH ĐỨC
             Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Image702886
Mặt cắt ngang điển hình dầm I cầu GTNT nhịp từ 15 - 18m

Nhằm tận dụng dây chuyền sản xuất cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực (BTDƯL) hiện có để tạo ra sản phẩm dầm U mới cho xây dựng cầu, bài báo trình bày giải pháp thiết kế cải tạo cọc ván loại SW600 thành dầm U600 cho cầu giao thông nông thôn (GTNT) trên cơ sở bố trí lại cáp dự ứng lực và sử dụng bê tông cường độ cao cấp 70 MPa. Các nhận xét, đánh giá và kết luận được đưa ra dựa trên các kết quả tính toán và so sánh với dầm I GTNT truyền thống có cùng chiều dài nhịp.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận