Cân đối ngân sách địa phương nâng cấp ĐT721 thành QL51B

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 19/03/2024 12:56

Theo Bộ GTVT, UBND tỉnh Lâm Đồng cần xem xét, chủ động cân đối ngân sách địa phương đầu tư bảo đảm đủ điều kiện nâng Đường tỉnh 721 (ĐT721) thành Quốc lộ 51B (QL51B).

Cân đối ngân sách địa phương nâng cấp ĐT721 thành QL51B- Ảnh 1.

Đường tỉnh 721 tỉnh Lâm Đồng

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyến đến.

Nội dung kiến nghị như sau: "Đề nghị quan tâm sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT721 thành QL55B nhằm hiện thực hóa quy hoạch giao thông được duyệt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương có tuyến quốc lộ đi qua, nhất là đối với huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng được mở rộng giao thương hàng hóa với các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và có điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ".

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, QL55B dài 132 km, quy mô cấp III, 2 - 4 làn xe.

Trả lời nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về việc đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT721 thành QL55B, Bộ GTVT cho biết, tuyến đường ĐT721 dài 63 km (ngã ba Mađaguoi - Cát Tiên và thị trấn Đambri - ranh giới các tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận), quy mô đường cấp IV, 2 làn xe.

Đây là tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý, đầu tư của địa phương. Quy định tại điểm 4, khoản III, Điều 1 Quyết định số 1454/2021 của Thủ tướng Chính phủ nêu: "Các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ trong quyết định này chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, 2 làn xe". 

"Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng chuyển kiến nghị của cử tri tới UBND tỉnh Lâm Đồng để xem xét, chủ động cân đối ngân sách địa phương đầu tư bảo đảm đủ điều kiện nâng lên quốc lộ theo quy định", Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình triển khai.

Ý kiến của bạn

Bình luận