Hạ tầng giao thông là “chìa khóa” mở “cánh cửa” Tây Nguyên

Hạ tầng giao thông là “chìa khóa” mở “cánh cửa” Tây Nguyên

Vùng đất Tây Nguyên từ những ngày nghèo khó với cung đường cách trở, xa xôi nay đã thuận lợi hơn nhiều lần. Những cung đường ngang dọc hình thành mỗi ngày một khang trang, góp phần làm cho khoảng cách giữa các tỉnh Tây Nguyên, giữa Tây Nguyên với đồng bằng thêm gần hơn. Từ năm 2011 đến nay, diện mạo giao thông Tây Nguyên đã khoác lớp “áo mới” hoàn toàn, đánh thức sự phát triển kinh tế của toàn vùng.

Bạn đọc
Logistics - “chìa khóa” để cảng Chu Lai mở cánh cửa hội nhập

Logistics - “chìa khóa” để cảng Chu Lai mở cánh cửa hội nhập

Năm 2003, hưởng ứng “Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Doanh nhân
Ông Trump hé lộ cánh cửa đàm phán thương mại, phố Wall bật tăng

Ông Trump hé lộ cánh cửa đàm phán thương mại, phố Wall bật tăng

Các trader nghĩ rằng sẽ không có chiến tranh thương mại nổ ra mà câu chuyện sẽ được quyết bằng đường lối chính trị.

Doanh nghiệp
Để tiết kiệm tiền xử lý khí ga, vô tình tạo...cánh cửa địa ngục

Để tiết kiệm tiền xử lý khí ga, vô tình tạo...cánh cửa địa ngục

Chiếc hố này được đặt tên là "Cánh cửa dẫn đến địa ngục", là một trong những mỏ khí ga tự nhiên lớn nhất thế giới.

Bạn đọc