Tách cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án độc lập

Tách cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án độc lập

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được Thủ tướng Chính phủ cho phép tách khỏi dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập.

Đường bộ
Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn sắp thông xe, chờ kết nối toàn tuyến

Cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn sắp thông xe, chờ kết nối toàn tuyến

Dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn khi hoàn thành sẽ mở cung đường tương lai của vùng Đông Bắc nhưng vẫn cần có sự kết nối liền mạch từ việc đầu tư tuyến Chi Lăng-Hữu Nghị.

Giao thông 24h