Tách cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án độc lập

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 18/10/2022 11:09

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng được Thủ tướng Chính phủ cho phép tách khỏi dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng tách thành dự án độc lập   - Ảnh 1.

Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã thông xe, đưa vào khai thác từ đầu năm 2020 nhưng vẫn còn cách TP.Lạng Sơn 30km do đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng chưa được triển khai xây dựng

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hoàn thiện thủ tục triển khai dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn và ý kiến của các bộ về việc tách dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) ra khỏi dự án đầu tư tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thành dự án độc lập để triển khai thực hiện theo quy định hiện hành (đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Văn bản 585 ngày 8/5/2018).

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục là cơ quan chủ quản để tổ chức thực hiện dự án thành phần 2 sau khi tách theo đúng các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 172 ngày 13/6/2022 của Văn phòng Chính phủ; Chủ trì, phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án của dự án thành phần 2 hoàn thiện các thủ tục chấm dứt phụ lục hợp đồng theo quy định pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện,

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư dự án thành phần 2 theo quy định pháp luật.

Trong giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2024, cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư 10.013 tỷ đồng; giai đoạn 2 - giai đoạn hoàn chỉnh triển khai sau năm 2025 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.461 tỷ đồng.
Ý kiến của bạn

Bình luận